http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2008
''CZŁOWIECZEŃSTWO decydującą wartością''

Poniższy materiał przygotowała mgr Joanna Kohut

15 października bieżącego roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu odbyła się sesja Rady Gminy Istebna. W spotkaniu tym uczestniczyli: przedstawiciele Urzędu Gminy Pani Wójt – Danuta Rabin oraz Pani sekretarz Teresa Łaszewska, Radni Gminy Istebna pod przewodnictwem Pana Jana Gazura, Pan Józef Broda - Radny Powiatu Cieszyńskiego, Pan Nadleśniczy – Witold Szozda, Sołtysi
wsi: Józef Michałek, Paweł Rucki, Teresa Stańko, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, Pani Lucyna Legierska - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Cieszyna, Pani Krystyna Rucka - redaktor gazety „Nasza Trójwieś” oraz przedstawiciele młodzieży.

Jednym z punktów obrad sesji była prezentacja realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską: "Integracja i Aktywizacja Społeczno – Zawodowa w Gminie Istebna" adresowanego do osób niepełnosprawnych.
Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej kierowany przez Panią Teresę Łacek. Aktywnie w prace projektowe włączyli się także pozostali pracownicy GOPS: Pani Barbara Sikora, Pan Jerzy Pietyra – koordynator projektu i pracownicy socjalni: Panie Monika Marszałek, Magdalena Bury, Jadwiga Iwanek – realizujący kontrakty socjalne. Na tę okoliczność  przygotowana została prezentacja medialna, za pomocą której przybliżyliśmy zebranym charakter oraz formy edukacyjne stosowane przez instruktorów  poszczególnych zajęć. 

Uczestnicy zajęć przygotowali dla zebranych słodkie ciasteczka oraz deser „Poezja smaku”, który sami zaserwowali. Poza tym w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia została stworzona ekspozycja prac, jakie wykonali nasi podopieczni. Jest ona niezbitym dowodem ogromu wkładanej pracy i zaangażowania się uczestników w proponowane formy zajęć.

Stworzone wystawy prezentują wysoki poziom artystyczny, wiele z eksponatów można śmiało nazwać dziełami sztuki. Realizacja projektu oraz wszelkie prace jakie zostały podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych  spotkały się z dużą aprobatą i wyrazami wielkiego uznania. Radni wypowiedzieli się opierając swoje opinie na doświadczeniu zawodowym  i osobistym nie szczędząc pochwał pod adresem uczestników zajęć  i instruktorów.

Przywołano sylwetkę profesor Marii Grzegorzewskiej twórczyni pedagogiki specjalnej. Dominującym motywem Jej działalności i dewizą życia było hasło: "Nie ma kaleki, jest człowiek". Przytoczył je wiceprzewodniczący Pan Józef Polok. Spotkanie obfitowało w słowa uznania, podziękowania ale pojawiły się także łzy wzruszenia.

Z tego miejsca w imieniu wszystkich osób zaangażowanych w realizowanie projektu serdeczne podziękowanie Pani Teresa Łacek złożyła na ręce Pana Nadleśniczego Witolda Szozdy za nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz wszelką inną oferowaną pomoc.
Projekt ten jest dla dużym wyzwaniem. Dziękujęmy wszystkim, którzy podjęli działania i pracę by realizować jego postulaty i sprostać stawianym wymaganiom.

Na spotkaniu tym przedstawiono także plany założenia Stowarzyszenia na rzecz Osób  Niepełnosprawnych. "Poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem, najkorzystniejszą, najbardziej podstawową i decydującą wartością w jego życiu jest jego CZŁOWIECZEŃSTWO". Tak napisała Maria Grzegorzewska w jednej ze swoich prac. Obowiązkiem człowieka jest tego przestrzegać.
Zachęcamy więc wszystkie osoby, którym  los ludzi chorych i potrzebujących nie jest obcy do przystąpienia do tego stowarzyszenia.

Wielu już tak uczyniło teraz kolej na Twój gest… .
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2008-10-21, godz. 22:40