http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Inwestycje » Projekty krajowe » Moje Boisko - ORLIK 2012
„Moje Boisko Orlik 2012”

Pierwsze próby pozyskania środków zewnętrznych na budowę obiektów sportowych przy Gimnazjum w Istebnej zakończyły się niepowodzeniem. Już w roku 2005 projekt "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w gminie Istebna - etap 1" opracowany z myślą o lokalnej społeczności gminy Istebna, zwłaszcza dzieci i młodzieży gimnazjalnej, ubiegał się o 85% dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nie udała się próba pozyskania środków, gdzie po skomplikowanej procedurze oceny i dwukrotnym odwołaniu się przez Gminę Istebna od decyzji ostatecznie Ministerstwo projekt odrzuciło.

Kolejna szansa na dotację pojawiła się w roku 2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  Projekt "Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej" o wartości 3,27 mln zł, ubiegający się o 85% dofinansowania w kwocie 2,78 mln zł, zmodyfikowano i dopasowano do wytycznych programu i złożono do konkursu w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty. W dniu 12 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania. Projekt Gminy Istebna otrzymał 34,83 punkty na 40 możliwych do uzyskania, co oznaczało 87,08 % punktów. Wynik ten usytuował projekt Gminy Istebna na pozycji 63 listy rankingowej dla projektów realizowanych na terenie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. W praktyce oznaczało to 97 miejsce na liście rezerwowej i brak jakichkolwiek szans na dofinansowanie w ramach tego programu. Ze 142 pozytywnie ocenionych projektów z województwa Śląskiego tylko 9 wniosków wybrano do pełnego 85% dofinansowania, a 2 wnioski do obniżonego dofinansowania. Powodem niekorzystnego dla większości beneficjentów wyniku konkursu była przede wszystkim niewystarczająca alokacja środków do rozdysponowania. Konkurs cieszył się rekordowym zainteresowaniem beneficjentów, którzy łącznie złożyli aż 234 projekty. Zainteresowanie wsparciem środkami unijnymi w ramach naboru prawie 16-okrotnie przekroczyło możliwą do rozdysponowania wartość alokacji. Preferowane były projekty, które dotyczyły budowy obiektów kubaturowych w miastach/gminach nie posiadających żadnych obiektów tego typu o przeznaczeniu szkolnym (a Gmina Istebna posiada hale przy Gimnazjum), wobec czego boiska były oceniane mniejszą liczba punktów.

Niekorzystne rozstrzygnięcia wynikały głównie z niezależnych od beneficjenta projektu przyczyn, które ostatecznie nie doprowadziły do pozytywnego rozstrzygnięcia i przyznania dotacji, warunkującej realizację projektu.

Realną szansę na pozyskanie dofinansowania stworzył Program „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz samorządy wojewódzkie na terenie całego kraju. W oparciu o uchwałę Rady Gminy Istebna z 15 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji budowy boisk Wójt Gminy Istebna, pani Danuta Rabin zwróciła się do Marszałka Województwa Śląskiego z informacją o zamiarze budowy. Wynik trzeciego podejścia jest bardzo obiecujący: Sejmik Województwa Śląskiego podjął w styczniu br. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 30 gminom na budowę kompleksów sportowych, w tym Gminie Istebna w wysokości 333 tys. zł. Kolejne 333 tys. zł przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki na wniosek gminy, który złożony zostanie przed 31.03.2010. Kwota 666 tys. zł dotacji (nie więcej niż 66% kosztów kwalifikowanych) pozwoli zrealizować projekt, w ramach którego powstanie m.in. boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m, pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, dostosowany dla niepełnosprawnych budynek sanitarno-szatniowy, oświetlenie i ogrodzenie. Projekt techniczny realizowany jest zgodnie z narzuconym projektem typowym dostępnym na stronie internetowej programu www.orlik2012.pl.

Aktualnie modyfikowany jest projekt techniczny w celu dopasowania do wytycznych, trwa wystąpienie do Ministerstwa o zgodę na odstępstwa od projektu typowego, gdyż budowa wymaga dopasowania do terenu o bogatej rzeźbie i częściowo już zagospodarowanego. Po uzyskaniu zgody i podpisaniu umowy o dofinansowanie ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane, nie później niż przed 30 czerwca 2010. Inwestycja musi zostać zakończona i rozliczona przed końcem roku 2010, gdyż to warunkuje refundację kosztów.

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: LG Dodano: 2010-03-19, godz. 14:15