http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gmina Istebna » Urząd Gminy » Projekty europejskie
INTERREG IIIA Czechy-Polska
Urząd Gminy w Istebnej przygotował wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska pn.: "Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi lokalnej Olecki w Istebnej". Projekt złożony 12 maja br. w Centrum Rozwoju Regionalnego w mieście Olomouc w Czechach do pierwszego konkursu ogłoszonego w dniach 5-18 maja br. przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zarejestrowany w systemie komputerowym pod numerem CZ.04.4.85/1.1.PL.1/0072. Projekt o wartości kosztorysowej 1 098 978 PLN w ramach Priorytetu 1. "Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza" i Działania 1.1 "Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym" ubiega się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 824 233 PLN. Środki własne przeznaczone na ten cel wynoszą 274 745 PLN. Ostateczne wartości zweryfikowane zostaną procedurą zamówień publicznych (w przetargu nieograniczonym). Decyzje o dofinansowaniu złożonych projektów zapadną w dniach 21-22 czerwca br. Podstawowym kryterium oceny będzie efekt transgraniczny generowany przez poszczególny projekt. Wymogiem jest również posiadanie czeskiego partnera i współpraca z nim na każdym etapie realizacji projektu. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania projekt realizowany będzie po podpisaniu umowy z Wojewodą Śląskim, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań, tj. w planowanym okresie X.2005-VI.2006 r. Projekt modernizacji drogi na Oleckach odnosi się do problemu słabej dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza i związanej z tym pogłębiającej się marginalizacji społeczności lokalnych zamieszkujących górskie, trudno dostępne przysiółki. Główne działania związane z projektem dotyczą kompleksowej modernizacji dróg lokalnych o łącznej długości 4,424 km i polegają na ich gruntownej przebudowie. W projekcie uczestniczą partnerzy ze strony czeskiej, jednostki samorządu terytorialnego: Obec Bukovec oraz Obec Hrčava. Dokumentacja techniczna opracowana została w roku 2004. Prace nad dokumentacją niezbędną do aplikowania trwały w okresie marzec-maj 2005 r. po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów wdrażających program INTERREG III A Czechy – Polska.
Dofinansowanie projektu Przebudowa drogi S2644 w Jaworzynce
Droga ''OLECKI'' dofinansowana z INTERREG IIIA Czechy-Polska
Folder promocyjny ''Przekroczyliśmy granice''
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: W.L. Dodano: 2005-05-19, godz. 10:15