http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gmina Istebna » Urząd Gminy » Projekty europejskie
Szansa na pieniądze z Norwegii
"Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w gminie Istebna - etap 1" to nowy projekt opracowany z myślą o lokalnej społeczności gminy Istebna, ubiegający się o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt przygotowany przez Urząd Gminy w Istebnej po wielotygodniowych przygotowaniach i konsultacjach ostateczny kształt uzyskał w listopadzie br. i dnia 29.11.2005 r. licząca kilkaset stron dokumentacja aplikacyjna złożona została pod numerem 43/05 w Biurze do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Instytucji Wspomagającej dla Ministerstwa Zdrowia) w Warszawie. W ramach priorytetu piątego "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" kwalifikujące się projekty dotyczyć mogą zadań mających na celu tworzenia ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, np.: realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i tworzenia ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Taki też wymagany zakres posiada projekt Gminy Istebna, którego celem głównym jest zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego mieszkańców gminy – zwłaszcza dzieci i młodzieży - na drodze zapewnienia im odpowiednich obiektów oraz organizacji szeroko rozumianych pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych. Planowany budżet projektu o łącznej wartości 3'827'882 PLN brutto to uzyskanie maksymalnego 85% dofinansowania w kwocie 3'253'699 PLN brutto na część inwestycyjną (nie więcej niż 70% wartości projektu) oraz część nie inwestycyjną dotyczącą realizacji programu promocji i profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży gminnych szkół i Gimnazjum. Istotą części inwestycyjnej projektu jest budowa ogólnodostępnej strefy sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum (nie wyłączając dorosłych) obok budynku Gimnazjum w Istebnej, w skład której wchodzą 4 wielofunkcyjne boiska o zróżnicowanych nawierzchniach syntetycznych. Boisko z trawy syntetycznej przeznaczone jest do gry w piłkę nożną. Boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę i siatkówkę. W ten sam rodzaj nawierzchni wyposażona będzie bieżnia lekkoatletyczna o długości startowej 60 m. Boisko z piasku będzie przeznaczone do gry w siatkówkę plażową latem, natomiast zimą będzie wykorzystywane jako lodowisko rekreacyjne dla dzieci. Obiekty połączone zostaną układem chodników i schodów. Wybudowane zostaną trybuny dla widzów o powierzchni 316 m2, niezbędna infrastruktura komunikacyjna w obrębie obiektu (chodniki dla pieszych, droga, parking), ogrodzenie i oświetlenie terenu, instalacje wody, kanalizacji deszczowej i drenaży boisk. To początkowy etap inwestycji, gdyż w przyszłości planowana jest budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej, toru nartorolkowego i narciarstwa biegowego, skoczni w dal, rzutni kulą i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Po zakończeniu części budowlanej projektu wnioskodawca – Gmina Istebna - zakłada realizację różnorodnych działań w ramach programu promocji i profilaktyki zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w latach 2007-2011. Działania te dotyczyć będą m.in.: organizacji dziecięcych zawodów sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych dla uczniów klas sportowych, pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez inauguracyjnych i zamykających projekt, gimnastyki korekcyjnej, zajęć SKS-u, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, szkoleń kadry trenerów i wychowawców, zakupu przenośnego sprzętu sportowo-rekreacyjnego i innych. W wymienionym priorytecie złożono w pierwszym naborze konkursu łącznie z całego kraju 371 wniosków ubiegających się o dofinansowanie ze środków o wysokości 16,8 mln EUR. Wielomiesięczny proces naboru i wyboru wniosków jest wieloetapowy i składa się z następujących faz: ogłoszenia naboru, składania i oceny wniosków, wyboru projektów kwalifikowanych, przekazania rekomendowanych wniosków aplikacyjnych do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, oceny i wyboru projektów po stronie państwa-darczyńcy, w tym wypadku Norwegii. Proces ten trwać będzie około 8 miesięcy i kończy się podpisaniem umów finansowych, które stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji projektu. Propozycje projektów będą ponadto sprawdzane przez Komisję Europejską w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi programami Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków na współfinansowanie wybranych w drodze konkursu projektów podejmie Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt w opisanym we wniosku kształcie realizowany będzie wyłącznie w przypadku pozytywnego przejścia przez wszystkie etapy oceny formalnej i merytorycznej i nie wcześniej niż po zawarciu umowy o dofinansowanie. Opracował: Wiesław Legierski
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: W.L. Dodano: 2005-12-07, godz. 08:43