http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Aktualności 2015
Ogłoszenie w sprawie naboru członków do komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Istebna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy komisji konkursowej dotyczące konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (podpisane przez kandydata oraz osobę upoważniona do reprezentacji organizacji pozarządowej) do dnia 16 lutego 2015 r. osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Zadaniem komisji jest ocena formalna złożonych ofert oraz ocena za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny wniosku” i uczestnictwo w posiedzeniu komisji. Posiedzenie komisji odbywa się w Urzędzie Gminy Istebna w godzinach pracy urzędu. Wójt Gminy dokona wyboru dwóch kandydatów do komisji na podstawie kolejności zgłoszeń. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 19 lutego 2015 r.
Formularz zgloszeniowy.doc
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: DK Dodano: 2015-02-09, godz. 11:36