http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gmina Istebna » Urząd Gminy » Projekty krajowe
Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,
informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego w dn. 12 stycznia 2007 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności  wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Jednostkami uprawnionymi do składania ofert są:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873),
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Dofinansowane mogą być zadania obejmujące:
1) organizację warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, misji oraz innych imprez o tematyce gospodarczej,
2) promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego,
3) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, katalogów, także z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe informacje o Programie Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007 oraz o ww. konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej www.silesia-region.pl oraz w Wydziale  Polityki Gospodarczej tel. (032) 20 78 478.

W załączeniu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

OGŁOSZENIE 2007[1].doc
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: s.k. Dodano: 2007-01-23, godz. 11:09